Privātuma politika


Ko apkopo šī privātuma politika?

Jūsu privātums mums ir svarīgs. Mēs uzturam pārredzamu privātuma politiku, kurā tiek skaidrots par to, kā mēs ievācam, izmantojam un kopīgojam informāciju par Jums. Šī politika ir paredzēta, lai palīdzētu Jums saprast:

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Kā mēs izmantojam personas datus?

Kā mēs nododam personas datus?

Kā mēs uzglabājam personas datus?

Kā iegūt pieeju Jūsu personas datiem?

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tie var būt identifikācijas dati, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija.

Kā mēs izmantojam personas datus?

Mēs izmantojam Jūsu datus, lai sniegtu Jums kvalitatīvus pakalpojumus, atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums informāciju, novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus un/vai pārbaudītu Jūsu identitāti.

Kā mēs nododam personas datus?

Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kuras veic datu apstrādi, lai sniegtu mums pakalpojumu noslēgta līguma ietvaros (piemēram, juridiskie pakalpojumi). Personas dati tiek nodoti drošā veidā un datu saņēmējs ievēro visas tās pašas prasības, ko ievērojam mēs, attiecībā uz Jūsu datu drošību.

Kā mēs uzglabājam personas datus?

Datu apstrādes ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Personas dati tiek apstrādāti Latvijā. Fiziska dokumentu apstrāde notiek Rīgā, Brīvības ielā 40-48. Elektroniska datu apstrāde notiek tikai Latvijas teritorijā.

Datu drošība

Mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti kā arī nodrošinās datu drošību. Šiem mērķiem tiek izmantotas dažādas mūsdienu tehnoloģijas un drošības programmas dažādos līmeņos. Mūsu serveri un datubāzes atbilst standarta drošības prasībām. Tiek veikti tehniski drošības pasākumi (ugunsdzēsības signalizācijas, drošības signalizācijas, nodrošināta fiziska apsardzība u.tml.) personas datu drošības nodrošināšanai. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo regulējumu. Mēs centīsimies novērst, lai netiktu radīti nekādi datu zudumi, noplūde, ļaunprātīga to izmantošana, nesankcionēta atklāšana, izmaiņas datos vai iznīcināšana.

Datu glabāšanas periods

Datu glabāšanas periods katrai datu kategorijai tiek noteikts atbilstoši attiecīgo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti, izpildīšanai vai arī, lai izpildītu Latvijas Republikā spēkā esošā normatīvā regulējuma prasības, ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju.

Kā iegūt pieeju Jūsu personas datiem?

Zemāk ir aprakstītas Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu datiem kopumā.

Jums ir tiesības:

- pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

- iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;

- prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Jūs to atsaucat. Šādu tiesību Jums nav, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai datu apstrādes pienākums mums izriet no normatīvajiem aktiem;

- ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad mēs izvērtējam, vai Jums ir tiesības uz savu datu dzēšanu;

- saņemt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus un, ja apstrādājam, tad arī piekļūt tiem;

- atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;

- saņemt savus personas datus, ko esat snieguši un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Piekrītot Jūsu personas datu apstrādei konkrētam mērķim, Jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un piekrišanu atsaukt, ja datu apstrāde notiek pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, taču tas neietekmēs tās datu apstrādes, kas jau būs veiktas. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus pamatojoties uz likumīgām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, lai gan dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka mūsu pakalpojums Jums vairs nebūs pieejams.

Ja Jūs vēlaties izmantot savas tiesības, vai arī Jums rodas jautājumi par datu aizsardzību, Jūs varat sazināties ar mums izmantojot e-pastu info@llgr.lv. Mēs izskatīsim Jūsu prasību atbilstoši normatīvajam regulējumam un ziņošanas prasībām vai dokumentu saglabāšanai, kas tiek prasīta no SIA LLGR kā pakalpojumu sniedzēja.